Juridische vertaling door Vertaalbureau Grenzeloos

Schakel voor de vertaling van belangrijk juridische stukken een specialist in zoals vertaalbureau Grenzeloos.

Een betrouwbare juridische vertaling is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst is het natuurlijk noodzakelijk dat de vertaler de bron- en doeltaal goed moet beheersen. Echter minstens zo belangrijk is een grondige kennis van de rechtssystemen en het juridische jargon van de verschillende rechtsgebieden in de betreffende landen of regio’s.

Juist bij de vertaling van juridische teksten komt het aan op precisie. Een verkeerde vertaling kan leiden tot grote ongewenste financiële en juridische gevolgen en dat is iets wat u als bedrijf natuurlijk absoluut niet wilt. Een foute vertaling – bijvoorbeeld van de leveringsvoorwaarden bij een handelsovereenkomst – kan grote verstrekkende gevolgen hebben, welke nog lang na kunnen werken in uw bedrijfsvoering. Onze gespecialiseerde juridische vertalers voorkomen dat voor u. Zij verzorgen voor uw juridische vertalingen in alle vakgebieden en staan ook altijd voor u klaar als u iets met spoed geregeld moet hebben. Voor uw juridische vertalingen op alle rechtsgebieden moet u kunnen vertrouwen op ervaren vertalers. Vertaalbureau Grenzeloos beschikt over dergelijke vertalers. Daarnaast ondergaat elke vertaling 100% revisie door een specialist op dat vakgebied.

Indien u een beëdigde juridische vertaling wenst, wordt de juridische vertaling uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Bij elk vertaalproject werken we onder strikte geheimhouding. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn zich ervan bewust dat uw stukken vertrouwelijk zijn. Wilt u daar extra zeker van zijn, dan tekenen we met alle plezier een door u opgestelde geheimhoudingsverklaring.

U kunt bij vertaalbureau Grenzeloos voor uw juridische vertaling terecht voor onder meer juridische correspondentie, contracten, vonnissen, dagvaardingen,volmachten, algemene voorwaarden, statuten, adoptieverklaringen,licenties, patenten en octrooien, testamenten, huwelijksakten, geboorteakten, verblijfsvergunningen en diploma’s. Neem contact op met Vertaalbureau Grenzeloos omtrent een juridische vertaling en ervaar het werk van specialisten.