Een beëdigde vertaling betreft een rechtsgeldige vertaling. De vertaler is beëdigd door de rechtbank voor zijn talencombinatie(s). De vertaling wordt gehecht aan het originele document en is voorzien van een verklaring, handtekening en een ambtsstempel van de beëdigde vertaler. Een beëdigde vertaling is nodig voor documenten met officiële doeleinden. Denk hierbij aan documenten uit openbare registers (kadaster, hypotheekregister), documenten van de Burgerlijke Stand en andere officiële documenten zoals diploma’s, accountantsverklaringen en notariële stukken.