Het laten legaliseren van een beëdigde vertaling is in Nederland een tijdrovend proces. Echter zijn er met een aantal landen afspraken gemaakt, waardoor een apostille (verkorte legalisatie) van de rechtbank van de vertaler volstaat. Een groot aantal landen heeft het Apostilleverdrag ondertekend, waarmee zij aangeven dat de autoriteiten in het desbetreffende land de vertaling als waarheidsgetrouwe versie van de brontekst accepteren. De apostille wordt geplaatst door de griffier van de rechtbank.
Wanneer het land waarvoor de vertalingen bestemd zijn niet het Apostilleverdrag heeft ondertekend gaan wij voor u naar een willekeurig Rechtbank in Nederland. De rechtbank legaliseert de handtekening van de vertaler met een stempel en een handtekening.
Vervolgens wordt de vertaling gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken gevestigd in Den Haag.
De ambassade of het consulaat van het land van bestemming legaliseert de stempel en de handtekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Aan de hand van de verklaring (legalisering) van het consulaat of de desbetreffende ambassade weten de instanties waar u uw beëdigde vertaling aandraagt, dat het allemaal klopt en dat er naar waarheid vertaald is door een echte, beëdigde vertaler.